Oversæt kvadratcentimeter i kvadratmeter

Sådan konverteres kvadratmeter til kvadratcentimeter

En kvadratmeter er lig med 10.000 kvadratcentimeter:

For at forkorte posten anvendes følgende notater:

1 kvadratmeter = 1 m²;

1 kvadratcentimeter = 1 cm²:

En anden version af forkortet rekord -

1 kvadratmeter = 1 kvadrat. m

1 kvadratcentimeter = 1 kvadratcentimeter

Denne ligestilling behøver ikke nødvendigvis at blive undervist. Det er nok at forstå, hvordan det blev modtaget.

1 kvadratmeter er arealet af en firkant med en side på 1 meter. En meter er 100 centimeter. Ved at dele hver side af kvadratet med 100 dele til 1 centimeter hver, får vi 100 ∙ 100 = 10.000 kvadrater med en side på 1 centimeter.

Arealet af hver sådan firkant med en side på 1 cm er lig med 1 kvadratcentimeter. Derfor er arealet af pladsen med en side på 1 m ligeledes lig med 10.000 cm². Derfor 1 m² = 10.000 cm².

Sådan konverteres m² til m²?

For at omdanne kvadratmeter i kvadratcentimeter skal man multiplicere antallet af kvadratcentimeter med 10.000.

Formlen til oversættelse af kvadratmeter til kvadratcentimeter:

Konvertering af kvadratmeter til kvadratcentimeter vil blive overvejet på specifikke eksempler.

Express i kvadratcentimeter:

Ved oversættelse af kvadratmeter i kvadratcentimeter, antallet af kvadratmeter multipliceret med 10000:

1) 5 m² = 5 ∙ 10000 cm ² = 50000 cm ²;

2) 10 m² = 10 ∙ 10000 = 100000 cm²;

3) 7 m² 12 cm² = 7 ∙ 10000 cm² + 12 cm² = 70012 cm²;

4) 28 m² 83 cm² = 28 ∙ 10000 cm² + 83 cm² = 28083 cm²;

Kalkulatorcentimeter firkantet i Metry²

Online konvertermålere i centimeter (m² i cm²)

Du beregner området fra cm² til m 2

Konverter cm2 til m 2

Kvadratcentimeter (betegnelse: "cm²") er derivatet af områdemålingen. Denne enhed er dannet af en centimeter. 1 kvadratcentimeter er lig med 0,0001 m².

En kvadratmeter (betegnet "m²") er den afledte internationale areal enhed. Det er udgangspunktet fra det kendte mål for det internationale system af enheder "meter". Tilføjelse og afkortning af præfikset SI opretter flere enheder, fx et kvadratisk decimeter, en firkantet hektometer.

Hvordan konverteres kvadratcentimeter i kvadratmeter og decimetre?

Sådan konverteres kvadratcentimeter (cm2) til kvadratmeter (m2)?

Hvordan konverteres firkantede centimeter (cm2) til firkantede decimetre (dm2)?

Kvadratmeteret er ti tusinde kvadratcentimeter. Derfor er en centimeter kvadrat en ti tusinde af en kvadratmeter. For at omdanne kvadratcentimeter i kvadratmeter skal antallet af centimeter multipliceres med 0.0001. Vi får antallet af kvadratmeter.

Så det er med decimetre. Den firkantede centimeter er en hundrededel af en kvadratisk decimeter. Så antallet af centimeter multipliceres med 0,01 og vi får firkantede decimetre.

Kvadratcentimeter pr. Kvadratmeter.

Som du ved, er kvadratcentimeter og kvadratmeter enheder af områdemåling. Derfor er det ikke svært at relatere dem indbyrdes. Det er tilstrækkeligt at huske det:

1) Kvadratcentimeteret (cm2) er lig med kvadratet af kvadratet med en side på 1 centimeter.

2) Kvadratmeter (m2) er lig med kvadratet af pladsen med en side på 1 meter.

Siden kvadratet af kvadratet = a² og 1 meter = 100 centimeter, så:

1) I en m2 vil der være: 100 * 100 = 10000 cm2.

2) I en cm2 vil der være 0,0001 m2.

Så for at omdanne kvadratcentimeter i kvadratmeter skal du multiplicere antallet af kvadratcentimeter med 0.0001 (divideret med 10.000).

100 cm2 = 100 * 0,0001 = 0,01 m2.

500 cm2 = 500 * 0,0001 = 0,05 m2.

Kvadratcentimeter pr. Kvadratdimension.

Ved anvendelse af firkantede decimetre måles området også med 1 kvadratdimension (dm2) svarende til kvadratet af kvadratet med en side på 1 decimeter.

Ud fra det faktum at 1 decimeter = 10 centimeter er det ikke svært at finde forholdet:

1) I en dm2 vil der være 10 * 10 = 100 cm2.

2) I en cm2 vil der være 0,01 dm2.

For at omdanne firkantede centimeter i firkantede decimetre skal du multiplicere antallet af firkantede centimeter med 0,01 (divideret med 100).

10 cm2 = 10 * 0,01 = 0,1 dm2.

40 dm2 = 40 * 0,01 = 0,4 dm2.

Først skal du forstå, hvad der er dette kvadratcentimeter.

Så en kvadratcentimeter er en måleenhed med dens hjælp til at måle området. Visuelt kan du forestille dig dette som en terning, hvor hver side vil være 1 centimeter.

Derfor er 1 kvadratmeter den samme terning, kun hver side af den er lig med 1 meter.

Det viser sig at i 1 kvadratmeter er der nøjagtigt 10.000 kvadratcentimeter placeret. Det vil sige at omdanne kvadratcentimeter til kvadratmeter (kvm), det er nemmest at tage antallet af kvadratcentimeter og simpelthen opdele dem med 10.000.

Lad os se på et lille eksempel: vi har 700 kvadratcentimeter, og vi vil konvertere dem til kvadratmeter. Det viser sig som dette: 700: 10000 = 0,07.

Lad os nu se, hvad en firkantet decimeter er. Det er nemt at huske - det er 100 kvadratcentimeter.

Og for at konvertere firkantede centimeter (kvadratcentimeter) til firkantede decimetre (sq.dm) multipliceres kvadratcentimeterne med tallet 0,01.

F.eks. Tage samme 700 kvadratcentimeter. Som følge heraf får vi: 700 * 0,01 = 7 firkantede decimetre.

Alt skal begynde med forholdet mellem simple (lineære) måleenheder af længde: centimeter, decimetre og målere. Og kun da er det nemt at skifte til forholdet mellem enheder af areal: kvadratcentimeter, firkantede decimetre og kvadratmeter.

Husk at 1 cm er 0,1 dm eller 0,01 m.

Derefter er 1 cm2 lig med: 1 * 1 cm ^ 2 = 0,1 * 0,1 dm ^ 2 = 0,01 dm ^ 2 = 0,01 * 0,01 m ^ 2 = 0,0001 m ^ 2.

1 kvadratcentimeter er 0,0001 kvadratmeter og er ligeledes lig med 0,01 square decimeter.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 2 = 4